1 november | ROC Noorderpoort
Header

Programma 2018

Woensdag 31 oktober 2018:

13.30 – 17.00u           Werkgroep bijeenkomsten van de werkgroepen Huisvesting en Inkoop

13.30 – 17.00u           Bijeenkomst Kerngroep FSR

Voor de bijeenkomsten van de werkgroepen Huisvesting en Inkoop en de Kerngroep zal voorafgaand tussen 12.30u en 13.30u een broodje worden gereserveerd.

18.30 – 22.00u           Netwerkdiner in Noorderpoort School voor Gastvrijheid Euroborg

 

 

Donderdag 1 november 2018:

FSR Conferentie 2018            ‘Verbinding’

09.00 – 09.30u           Ontvangst     

inloop met koffie en…. in Kine Polis bioscoop Euroborg

 

09.30 – 09.40u           Welkom

Welkomstwoord door Wim van der Pol, College van Bestuur Noorderpoort

 

09.40 – 10.30u           Keynote-speaker: Patrick Reinders

 ‘inspirerend-, innovatief-, duurzaam- en multidisciplinair verbinden en faciliteren’    

Hoe een Gronings bedrijf met trots, durf en enthousiasme een verbindende facilitaire factor

 werd binnen diverse regionale en landelijke organisaties.

 

10.45 – 11.30u           Workshopronde 1

Acht workshops rond thema verbinding en intergraliteit met als onderwerp onder andere;

Hospitality, Veiligheid, Duurzaamheid en Onderwijs, Klimaatakkoord en Huisvesting, ….

 

11.30 – 11.45u           koffie met iets verkwikkends

 

 

 

11.45 – 12.30u           Workshopronde 2

Acht workshops rond thema verbinding en intergraliteit met als onderwerp onder andere;

Hospitality, Veiligheid, Duurzaamheid en Onderwijs, Klimaatakkoord en Huisvesting, ….

 

12.30 – 13.30u           Lunch

Noorderpoort School voor Gastvrijheid Euroborg

 

13.30 – 14.30u           Bezichtiging en rondleiding

Noorderpoort School voor Gastvrijheid en Noorderpoort Sportcentrum Europapark

 

14.30 – 15.30              Keynote-speaker Anne-Marie Rakhorst

Duurzame verbindingen in het primaire proces van het MBO’

De duurzame toekomst zit en wordt gemaakt op school. Welke verbindingen maken we in het

primaire proces met onze studenten en medewerkers op weg naar de duurzame toekomst.